Πρόσκληση μελών Ε. Ε. Π. και Ε. Β. Π. εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογ

με Αρ. Πρωτ.: 38310/Ε4 / 17/3/2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων