Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας Εργαζομένων

Ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις κυκλοφορίας εργαζομένων των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων θα αποσταλλούν εντός της ημέρας στα email των Σχολικών Μονάδων

Ο Αναπληρωτής Δ/ντής ΠΕ Ιωαννίνων

Λάζαρος Κωστανάσιος

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων