Εξαιρετικά επείγον - Ενημέρωση στοιχείων Myschool

Σας ενημερώνουμε ότι κρίνεται αναγκαίο να ενημερώσουν οι διευθυντές τοmyschoolμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) και τα κινητά τηλέφωνα των κηδεμόνων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταχωριστεί στο σύστημα.

 Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται και  η εξακρίβωση πως στην τηλεκπαίδευση δεν υπάρχει λάθος στην καταχώριση στοιχείων.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων