Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα

Διαβιβαστικό

Οδηγίες

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων