Ανακοίνωση για την καταχώρηση ιδιοτήτων και μοριοδοτούμενων κριτηρίων στους φακέλους υποψήφιων εκπ/κών στο ΟΠΣΥΔ, που υπέβαλαν σχετική αίτηση στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Ανακοίνωση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων