Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ Β΄ 724/06-03-2020 Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος

Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος

ΦΕΚ Β΄ 724/06-03-2020

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων