Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων Δημοτικών σχολείων 2ης, 3ης, 6ης ενότητας Α/θμιας Εκπ/σης Άρτας και Ιωαννίνων ΠΕΚΕΣ Ηπείρου

Πρόσκληση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων