Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετακίνηση-διανυκτέρευση μαθητών/μαθητριών-συνοδών από το 12/θ Δημοτικό Σχολείο Πεδινής στη Βουλή των Ελλήνων και επιστροφή

Η σχετική πρόσκληση ενδήλωσης ενδιαφέροντος

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων