Τροποποιήσεις Τοποθέτησης - Αποσπάσεις - Προσωρινές Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων Πράξη 45/1-10-2019

Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων