Τροποποιήσεις Τοποθέτησης-Αποσπάσεις – Μετακινήσεις- Προσωρινές Τοποθετήσεις Διαθέσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων Πράξη 43/16-9-2019

Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων