Ανακοινοποίηση - Προσωρινές Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων Πράξη 42/13-9-2019

Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων