Αποσπάσεις - Προσωρινές τοποθετήσεις - Μετακινήσεις - Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11 & ΠΕ70 αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων Πράξη 42/13-9-2019

Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων