Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων Πράξη 42/13-9-2019

Απόφαση

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων