Υποβολή Δήλωσης Τοποθέτησης ΠΕ06 και ΠΕ11 στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 10-9-2019:

Α) τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη απόφαση.

Β) προσδιόρισε εκ νέου τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων για τους κλάδους ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο excel.

Γ) καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, από την Τετάρτη 11-9-2019 μέχρι την Πέμπτη 12-9-2019 ώρα 14.00, να υποβάλλουν στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, δήλωση τοποθέτησης (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο) στα λειτουργικά κενά.

 

Συνημμένα:

Απόφαση τοποθέτησης ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου

Λειτουργικά κενά ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων