Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδου ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σχολείο Τοποθέτησης Σχολείο Συμπλήρωσης 1 Σχολείο Συμπλήρωσης 2 Σχολείο Συμπλήρωσης 3
ΚΟΡΤΕΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

3ο ΔΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

(12 ώρες)

 16ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(9 ώρες)

ΔΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

(3 ωρες)

 
ΜΑΝΘΑ ΕΛΛΗ

ΔΣ ΠΕΔΙΝΗΣ

(11 ώρες)

2ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

(7 ώρες)

ΔΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

(6 ώρες)

 
ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(8 ώρες)

7ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(8 ώρες)

4ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(8 ώρες)
 
ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

11ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(8 ώρες)

5ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(8 ώρες)

20ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(4 ώρες)

26ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(4 ώρες)

ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

13ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(10 ώρες)

18ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(10 ώρες)

9ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(4 ώρες)

 
ΑΛΥΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

21ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(9 ώρες)

1ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

(9 ώρες)

ΔΣ ΜΠΑΦΡΑΣ - ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

(4 ώρες)

ΔΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

(2 ώρες)

ΠΑΠΠΑ ΑΓΑΘΗ

10ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

(13 ώρες)

3ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(9 ώρες)

ΔΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

(2 ώρες)

 
ΦΑΡΔΕΛΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

3ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

(9 ώρες)

2ο ΔΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

(7 ώρες)

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΣ

(4 ώρες)

12ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(4 ώρες)

ΛΙΣΓΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(9 ώρες)

1ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(9 ώρες)

ΔΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

(13 ώρες)

 

Παρακαλούνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στο Σχολείο Τοποθέτησης αύριο 11/9/2019

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων