Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπ/κού κλάδου ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σχολείο Τοποθέτησης Σχολείο Συμπλήρωσης 1 Σχολείο Συμπλήρωσης 2 Σχολείο Συμπλήρωσης 3 Σχολείο Συμπλήρωσης 4
ΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ

 3ο ΔΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

(4 ώρες)

 1ο ΔΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

(4 ώρες)

2ο ΔΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

(2 ωρες)

10ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(2 ώρες)

ΔΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

(2 ώρες)

Παρακαλείται η ανωτέρω εκπαιδευτικός να αναλάβει υπηρεσία στο Σχολείο Τοποθέτησης αύριο 11/9/2019

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων