ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 ΕΑΕ, ΠΕ71 και ΠΕ08

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 ΕΑΕ, ΠΕ71 και ΠΕ08 που δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη, θα τοποθετηθούν αύριο το πρωί και θα αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων