Κενά Αναπληρωτών Π.Ε. Ιωαννίνων κλάδου ΠE08

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠE08

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1

13Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (19 ΩΡΕΣ) - ΔΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ (5 ΩΡΕΣ)

2

3Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (18 ΩΡΕΣ) - 19Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (6 ΩΡΕΣ)

3

19Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (5 ΩΡΕΣ) - 24Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (18 ΩΡΕΣ) - 18Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (1 ΩΡΑ)

4

27Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (20 ΩΡΕΣ) - 12Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (4 ΩΡΕΣ)

5

3ο ΔΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (24 ΩΡΕΣ)

6

12Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (5 ΩΡΕΣ) - ΔΣ ΚΑΤΣΙΚΑ (19 ΩΡΕΣ)

7

4Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (14 ΩΡΕΣ) - 6Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (10 ΩΡΕΣ)

8

6Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (6 ΩΡΕΣ) - 9Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (8 ΩΡΕΣ) - ΔΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ (10 ΩΡΕΣ)

9

5Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (17 ΩΡΕΣ) - 21Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (7 ΩΡΕΣ)

10

21Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (10 ΩΡΕΣ) - 8Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (14 ΩΡΕΣ)

11

8Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3 ΩΡΕΣ) - 16Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (17 ΩΡΕΣ) - 11Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (4 ΩΡΕΣ)

12

11Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (10 ΩΡΕΣ) - 20Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (8 ΩΡΕΣ) - 4Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (6 ΩΡΕΣ)

13

ΔΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ (9 ΩΡΕΣ) - ΔΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ (5 ΩΡΕΣ) - ΔΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ (10 ΩΡΕΣ)

14

1Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (20 ΩΡΕΣ) - 2Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (4 ΩΡΕΣ)

15

2Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (8 ΩΡΕΣ) - 3Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (16 ΩΡΕΣ)

16

2ο ΔΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ (12 ΩΡΕΣ) - 1Ο ΔΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (12 ΩΡΕΣ)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08 ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ 10-09-2019 ΜΕ ΦΑΞ Η ΜΑΙΛ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων