Κενά Αναπληρωτών Π.Ε. Ιωαννίνων κλάδου ΠE70 ΕΑΕ

Κενά Αναπληρωτών Π.Ε. Ιωαννίνων κλάδου ΠE70 ΕΑΕ

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1

ΔΣ ΠΕΔΙΝΗΣ

2

2

ΔΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

1

3

ΔΣ ΖΙΤΣΑΣ

1

4

ΔΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

1

5

1Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

6

3Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

7

3Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

8

7Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

9

8Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

10

8Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

11

10Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

12

11Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

13

13Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

14

16Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

15

18Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

16

18Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

17

21Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1 ΘΕΣΗ 2 ΜΑΘΗΤΕΣ

18

21Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

19

24Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

20

26Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

21

1Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

1

22

1Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

1

23

3Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

2 ΜΑΘΗΤΕΣ

24

3Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

1

25

3Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

1

26

1ο ΔΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

1

27

2ο ΔΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

1

29

3ο ΔΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

1

30

3ο ΔΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

1

31

3ο ΔΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

1 ΘΕΣΗ 2 ΜΑΘΗΤΕΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου κλάδου Κλάδου ΠE70 ΕΑΕ να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης στη Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων έως 10-09-2019 και ώρα 14.00

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων