Κενά Αναπληρωτών Π.Ε. Ιωαννίνων Κλάδου ΠE91.01

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠE91.01

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ

1

ΔΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

4

2

ΔΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

3

3

1ο ΔΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

8

4

2ο ΔΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

7

5

ΔΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

4

6

ΔΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

9

7

1ο ΔΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

5

8

2ο ΔΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

5

9

3ο ΔΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

4

10

ΔΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

6

11

ΔΣ ΛΟΓΓΑΔΩΝ

4

12

3ο ΔΣ ΝΑΡΜΑΡΩΝ

12

13

ΔΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

4

14

1ο ΔΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

5

15

ΔΣ ΜΠΑΦΡΑΣ

4

16

ΔΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

4

17

ΔΣ ΠΕΔΙΝΗΣ

11

18

1Ο ΔΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

6

19

ΔΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

4

20

ΔΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

7

21

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

22

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

23

1Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9

24

3Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9

25

4Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8

26

5Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8

27

6Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8

28

7Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8

29

8Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9

30

9Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

31

10Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13

32

11Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8

33

12Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

34

13Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10

35

16Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9

36

18Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10

37

19Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7

38

20Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

39

21Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9

40

24Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10

41

26Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

42

27Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9

43

ΔΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

4

44

ΔΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

3

45

1Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

9

46

2Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

7

47

3Ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

9

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου κλάδου Κλάδου ΠE91.01 να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης στη Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων έως 10-09-2019 και ώρα 14.00

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων