Κενά αναπληρωτών Π.Ε. Ιωαννίνων κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ Νοηματική και ΠΕ60 EAE BRAILE

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΕΑΕ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1

11ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2

ΔΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

3

ΔΣ ΚΑΤΩ ΚΡΥΦΟΒΟΥ

 ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 EAEBRAILE

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1

Ν/Γ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ Νοηματική και ΠΕ60 EAE BRAILE να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης στη Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων έως 10-09-2019 και ώρα 14.00

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων