Κενά αναπληρωτών Π.Ε. Ιωαννίνων κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής Αγωγής

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1

ΔΣ Ι.Μ ΡΩΜΑΝΟΥ

2

ΔΣ ΑΝΗΛΙΟΥ

3

ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1

7ο Ν/Γ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2

3ο Ν/Γ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

3

Ν/Γ ΠΕΔΙΝΗΣ

4

Ν/Γ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

5

Ν/Γ ΒΟΒΟΥΣΑΣ

6

Ν/Γ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης στη Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων έως 10-09-2019 και ώρα 14.00.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων