Ανακοίνωση για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ11 Φυσ. Αγωγής οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ11 Φυσ. Αγωγής οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, παρακαλούνται απο αύριο 11-9-2019 (τελετή αγιασμού) να παρευρίσκονται (δεν απαιτείται ανάληψη) στις αντίστοιχες σχολ. μονάδες και μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση.

Πίνακας

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων