Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών σε μακροχρόνια άδεια

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (π.χ. κύησης, λοχείας, ανατροφής, μακροχρόνια αναρρωτική κλπ.)και τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα πρέπει να αποστείλουν πράξη ανάληψης από απόστασηστα σχολεία τους με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε συνεννόηση με τον Δ/ντη- Προϊστάμενο του σχολείου ή τη Δ/νση Εκπ/σης). Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε βραχυχρόνια άδεια θα αναλάβουν υπηρεσία την ημέρα που θα παρουσιαστούν στη σχολική τους μονάδα.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων