Τοποθέτηση αναπληρωτών Π.Ε. Ιωαννίνων για ΤΥ-ΖΕΠ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΟΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΞΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

27ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

3ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

9ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1ο ΔΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1ο ΔΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΗ ΑΘΗΝΑ

2ο ΔΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

ΔΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Παρακαλούνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης σήμερα 10-09-2019

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων