Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδου ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ & 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για Συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με αίτησή τους, από 10-9-2019 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 (21-6-2020).

Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων