Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ- Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ - Προσωρινή Τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, με αίτησή τους, από 1-9-2019 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 (21-6-2020).

Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων