Ανακοίνωση σχετικά με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχ. ετους 2019-20 αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

Πληροφορούμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχ. ετους 2019-20 που προσελήφθησαν στην Π.Ε. Ιωαννίνων στις 6/9/2019 οτι οι προσληφθέντες των όλων των προγραμμάτων καλούνται για δήλωση τοποθέτησης Τρίτη 10/9/2019. Τα κενά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης.

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων