Συνεδρίαση Υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΠΕ) της 6-9-2019 θέμα "Τοποθέτηση Διευθύντριας στο 18ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων" αρμοδιότητας ΠΕ Ιωαννίνων

Η απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων