Συνεδρίαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΠΕ) της 6 – 9 -2019 με θέμα «τοποθετήσεις, αποσπάσεις εντός, συμπλήρωση ωραρίου» αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ - Προσωρινές Τοποθετήσεις ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων