Ανακοινοποίηση στο ορθό «Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλάδων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (Γενικής Αγωγής) & ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Ειδικής Αγωγής 2019-2020»

Η σχετική απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων