Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ & ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ( Β΄ ΦAΣΗ) διδακτικού έτους 2019-2020

Η σχετική απόφαση 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων