Πρόταση μεταθέσεων-τοποθετήσεων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2019-2020 (Β΄ & Γ΄ φάση)

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του την 20-8-2019 πραγματοποίησε τις παρακάτω συμπληρωματικές μεταθέσεις – τοποθετήσεις για το σχολικό έτος 2019-2020:

Έγγραφο

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων