Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2019-20

Ανακοίνωση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων