Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών όλων των κλάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2019-2020

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων

καλεί

1.Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από τη Δευτέρα 12-8-2019 μέχρι και την Πέμπτη 22-8-2019 και ώρα 14.00.

2. Τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με τις με αρ. πρωτ. 124888/Ε2/2-08-2019 & 124889/Ε2/2-08-2019 Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ, να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης από τη Δευτέρα 12-8-2019 μέχρι και την Πέμπτη 22-8-2019 και ώρα 14.00.

Ανακοίνωση Πρόσκλησης

Αίτηση Απόσπασης Εντός ΠΥΣΠΕ

Αίτηση Απόσπασης εντός σε ΣΜΕΑΕ

Αίτηση προσωρινής τοποθέτησης από άλλα ΠΥΣΠΕ

Αίτηση προσωρινής τοπθέτησης από άλλα ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων