Πρόταση μεταθέσεων-τοποθετήσεων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2019-2020

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του την 9-8-2019 πραγματοποίησε τις παρακάτω μεταθέσεις – τοποθετήσεις, για το σχολικό έτος 2019-
2020:

Απόφαση Τοποθετήσεων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων