Παράταση Υποβολής Δήλωσης για οριστική τοποθέτηση-Βελτίωση Θέσης

Σας ανακοινώνουμε ότι μετά την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα e-datacenter, στο οποίο εμφανίζονται πλέον σχολικές μονάδες οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή κι αφορούν αποκλειστικά ειδικότητες κλάδων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ & ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, παρατείνεται η υποβολή δήλωσης για οριστική τοποθέτηση-Βελτίωση όλων των κλάδων, μέχρι την Τετάρτη 7-8-2019.

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει προσωρινή αποθήκευση της αίτησής τους, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να προβούν σε τροποποίηση αυτής.

Επισημαίνεται ότι η παράταση αφορά ανεξαιρέτως όλες τις ειδικότητες όλων των κλάδων αρμοδιότητάς Π.Ε Ιωαννίνων.


   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων