Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.

Πράξη

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων