Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ & ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής)

Ανακοίνωση πρότασης τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2019-2020

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων