Χαρακτηρισμός ονομαστικά οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων σχολικού έτους 2019-2020 μετά τη με αρ. πρωτ. Φ.10/83371/Δ1/ 24-5-2019 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων