Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου

Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με τον εορτασμό της επετείου της 17ης Νοεμβρίου, τα υπ’αριθμ. Φ.7/ΦΜ/187446/Δ1/5-11-2018 και Φ1/194101/ΓΔ4/13-11-2018 έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ισχύουν και για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων