Έναρξη αιτήσεων Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2018

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας πρέπει με ευθύνη τους και τακτικά να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: http://apografi.gov.gr/.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην εφαρμογή για τον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας 2018, είναι έως την Τρίτη 13/11/2018.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων