Χορήγηση άδειας στους εκπαιδευτικούς και στο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, στις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας εκπαίδ

Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων