Ανάθεση Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου

Η με Αρ. Πρωτ.: Φ.35/9259 της 29ης Οκτωβρίου 2018 απόφαση της ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου με την οποία γίνεται η κατανομή σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α. αρμοδιότητας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων