Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής και Εφορευτικών επιτροπών Ν. Ιωαννίνων για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Π.Ε.

Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων