Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ Ηπείρου & ΚΥΣΕΕΠ)

Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων