Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση που αφορά στην ακύρωση του από 3.4.2017 Οριστικού Πίνακα του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, για μετάθεση, βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση των αιτούντων εκπαιδευτικών, για το σχολικό έτος 2016-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ (Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/8459 της 24-10-2018)

Πίνακας

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων