Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής & οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετακίνηση-διανυκτέρευση μαθητών-μαθητριών-συνοδών από το 3ο Δ.Σχ.Ανατολής στη Βουλή των Ελλήνων & επιστροφή

Πρόσκληση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων