Προκήρυξη – Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων