Προκήρυξη – Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων